Proef het succes!

The FoodProfessor is een onafhankelijk adviesbureau
met een vernieuwende en frisse visie gericht op eten, drinken & gastvrijheid.

Persoonlijke aanpak

De kracht achter een succesvol concept

Concept eten & drinken op maat

The FoodProfessor biedt concepten eten & drinken op maat voor o.a. de zorgbranche, het bedrijfsleven, horeca en catering. Onze diversiteit aan uitgedachte concepten bieden een passende oplossing voor hedendaagse en toekomstige problemen.

Ontwikkeling & Implementatie

Het ontwikkelen en implementeren van een concept wordt van A tot Z met passie voor u verzorgd. Met onze jaren lange ervaring en expertise pakken wij kleine of grote projecten graag met beide handen aan!

Jarenlange ervaring

Jarenlange ervaring & expertise

Duurzame & Toekomst bestendig

Al sinds de ondertekening van de Green Deal in 2015 staat The FoodProfessor voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering met bewezen technieken. Bewustwording en besparing op voedselverspilling zijn hierbij een van de belangrijke speerpunten.

Bewezen resultaat

Met het behalen van de No-Waste award in 2011 is het succes van onze concepten eten & drinken (Maaltijd service à la carte) niet onopgemerkt gebleven. Referenties als het Maxima Medisch Centrum, Rijnland, Curamus en Argos Zorggroep hebben wij een grote diversiteit aan organisaties in ons diensten portfolio.

Food & Hospitality

Food & Hospitality academy

Training en opleiding op maat

Om processen, kwaliteit en vaardigheden binnen uw organisatie te borgen zijn goede trainingen een absolute must. De Food & Hospitality Academy biedt afgestemde trainingen, zodat uw organisatie op ieder gebied scoort! 

Meer dan eten en drinken

Met de Food & Hospitality Academy van The FoodProfessor focussen wij ons niet alleen op eten en drinken, maar op het complete plaatje. Zo zijn gastvrijheid en samenwerking belangrijke factoren die zeker niet vergeten mogen worden om beter te kunnen presteren.

Gastvrijheid trainingen

Training gastvrijheid

Een aanvulling voor uw gehele organisatie

Evenals onze voedingsconcepten, zijn ook onze trainingen gastvrijheid op maat gesneden. Samen bekijken we naar wát er precies nodig is om de gastvrijheid binnen uw organisatie te optimaliseren. Zo worden uw wensen en behoeften in kaart gebracht en de trainingen hierop ingericht.

De trainingen zijn bijzonder geschikt voor uw voedingsassistenten, huismeesters, medewerkers restauratieve voorziening, verpleegkundigen, receptionistes en andere medewerkers binnen uw organisatie.

De aanpak van voedselverspilling

De aanpak van voedselverspilling

Unieke werkwijze met The Food & Waste Scan

The FoodProfessor wil verspilling van voedsel in uw organisatie tegengaan en heeft daar met The Food & Waste Scan i.c.m. de Quick Scan een unieke werkwijze voor ontwikkeld. We scannen eerst de huidige situatie binnen uw organisatie en bepalen samen de gewenste situatie. Vervolgens ontwikkeld The FoodProfessor een 'Plan van aanpak' op maat om de gewenste situatie efficiënt en doeltreffend te kunnen bereiken.

Inzicht in de huidige voedingsorganisatie

The Food & Waste Scan biedt u als organisatie inzicht in de huidige situatie met betrekking tot waste en de kwaliteit van uw voedingsorganisatie. The FoodProfessor adviseert (en implementeert) u graag omtrent verbeteringen die zullen leiden tot een reductie van de waste (kosten) en een verbeteringsslag op het gebied van kwaliteit van uw voedingsorganisatie.

Meten is weten

Meten is weten

Inzicht in de resultaten

Om resultaat te behalen en dit ook te kunnen aantonen zult u de resultaten moeten kunnen meten. Door de resultaten te meten kunt u ze daarna analyseren en verbeteren. Want zoals het gezegde luidt: meten is weten. In veel managementvergaderingen in de zorg, het bedrijfsleven en daarbuiten is 'meten is weten' een veel voorkomend begrip. De vraag is echter: weten we alles wel en is alles meetbaar?

Resultaten meten, analyseren en verbeteren

The FoodProfessor heeft een aantal onderzoeken en quickscans ontwikkeld die ingezet kunnen worden om uw organisatie op verschillende gebieden te analyseren. Aan deze onderzoeken en quickscans ligt een gedegen rapportage ten grondslag die een duidelijk beeld schetst van de resultaten. In deze rapportage worden vervolgens verbetervoorstellen gedaan om een verbeterslag te kunnen maken.

Verbeter uw inkoop & contractmanagement

Inkoop- & Contractmanagement

Advies & begeleiding in verschillende trajecten

Door onze kennis op het gebied van inkoop- en contractmanagement kan The FoodProfessor uw organisatie niet alleen kan adviseren, maar ook begeleiden in verschillende trajecten. Denk hierbij aan begeleiding in (Europese) aanbestedingen, offertetrajecten, het structureren van uw inkoopproces of het implementeren en beheren van contracten ten behoeve van eten, drinken en gastvrijheid.

Een kritische blik

The FoodProfessor bekijkt uw inkooptraject en/of beleid kritisch en komt vervolgens met een uitgewerkt werkbaar plan, gebaseerd op feiten en cijfers. Dit kan een grote verandering in de denkwijze teweeg brengen waardoor de voedselverspilling in uw organisatie flink zal dalen. En met een flinke reductie van de waste (derving), zullen uiteindelijk ook de kosten dalen. 

The Food & Waste Scan®

‘Waste’, ofwel derving van voedsel, is een begrip dat een steeds belangrijkere rol speelt binnen onze samenleving. Jaarlijks belandt er in Nederland voor miljarden euro’s aan bruikbaar voedsel bij het afval.

The FoodProfessor heeft een Food & Waste Scan ontwikkelt, waarmee de waste van een organisatie op een eenvoudige maar duidelijke manier in kaart kan worden gebracht. Dit betreft de waste gemeten over het gehele proces van A tot Z. Dus er wordt niet enkel gekeken naar wat er in de keuken tijdens het bereidingsproces wordt verspilt, maar er wordt tevens gekeken naar:

 • Welke hoeveelheid komt er terug dat wordt niet opgegeten door de cliënt, patiënt, bewoner of gast?
 • Is er sprake van beleving en gastvrijheid rondom de maaltijd?

Alle schakels in het proces rondom eten, drinken & gastvrijheid dienen op elkaar aan te sluiten.

Door het uitvoeren van de Food & Waste Scan krijgt uw organisatie inzicht in de huidige situatie met betrekking tot waste en de kwaliteit van uw voedingsorganisatie. Daarnaast geeft The FoodProfessor advies met betrekking tot verbetermogelijkheden die zullen leiden tot een reductie van de waste (kosten) en de kwaliteit van uw voedingsorganisatie. The FoodProfessor kan uw organisatie na het uitvoeren van de Food & Waste Scan, ondersteunen en begeleiden bij het implementeren van verbetervoorstellen en het rapporteren van de resultaten na het invoeren van verbetervoorstellen.

The Food & Waste Scan

E-learning (14 modules)

Het e-Learning programma voor Food Professionals
The FoodProfessor biedt met het e-Learningsysteem 14 volledige online opleidingen in verschillende facetten omtrent voeding. U bepaald voor uw organisatie het aantal kandidaten en de beschikbare tijd en aanvang van de opleiding. Vervolgens wordt ten einde van iedere module aan de hand van een examentoets de behandelde materie en de kennis ervan getoetst.

De opleiding uit de volgende modules:

 • Dieetleer
 • Voedingsleer
 • H.A.C.C.P. & Voedselveiligheid
 • H.A.C.C.P. & Voedselveiligheid in andere woonvormen
 • Gastvrijheid/ Etiquette
 • Voedselverspilling/ Duurzaamheid
 • Allergieën en Allergenen
 • Slikproblematiek / Consistentie
 • Voeding & Multiculturele samenleving
 • Elementaire voeding
 • Ondervoeding
 • Alternatieve voeding
 • Serveren & Distribueren van voeding
 • Regenereren

Elke module is opgebouwd uit diverse hoofdstukken met lesstof en beeldmateriaal. Per hoofdstuk volgt een toets die met een 100% score afgerond dient te worden. Na afronding van alle hoofdstukken volgt nog een afsluitend examen. Deze dient met een score van minimaal 80% afgerond te worden voor het behalen van een certificaat.

In slechts 3 stappen heeft u toegang tot de modulaire-opleiding:

 1. Aanmelden van de deelnemers (naam & e-mailadres)
 2. Start- en einddatum vaststellen
 3. Behaal certificaat, per module en deelnemer

Voordelen van e-Learning

 • Studeren op eigen tempo; 
 • Studeren wanneer het de student uitkomt;
 • De opleiding is opgebouwd uit losse modules;
 • U heeft vrije keuze in de modules;
 • Geschikt voor medewerkers in de hele organisatie;
 • Men ontvangt een certificaat per afgesloten module. 

Training HACCP

Binnen veel organisaties ontbreekt het aan duidelijke afspraken rondom HACCP, hygiëne in zijn algemeenheid en hoe hiermee om te gaan. Hygiëne gaat om meer dan dat schone werkblad in de keuken of counter. De training ‘Hygiëne (HACCP)’ behandeld de verschillende richtlijnen omtrent HACCP en biedt tevens praktische handreikingen om HACCP toe te passen binnen uw organisatie. Hierbij wordt tegelijkertijd aandacht besteedt aan de persoonlijke hygiëne van uw medewerkers, iets dat niet geheel onbelangrijk is.

Onderwerpen die gedurende deze training aan bod komen zijn:

 • Waarom HACCP?
 • Persoonlijke hygiëne;
 • Schoonmaken, afval en ongedierte;
 • Temperatuurcontrole en beheersing;
 • Inkoop, opslag en houdbaarheid;
 • Voorbereiden, presenteren en serveren.

Training samenwerking

Een goede samenwerking van medewerkers is onmisbaar op de werkvloer, zeker wanneer het gaat om eten, drinken & gastvrijheid. Iedere medewerker heeft zijn of haar eigen beeld ten aanzien van zijn of haar werk en de manier waarop er samengewerkt dient te worden. De training ‘Samenwerking’ speelt in op de overeenkomsten en gaat op zoek naar de verbinding tussen medewerkers met als doel hen efficiënter en beter te laten samenwerken op de vloer. 

Belangrijke aspecten binnen deze training zijn:

 • Feedback geven en ontvangen;
 • Effectieve communicatie;
 • Effectief samenwerken;
 • Teamrollen;
 • De kritische succesfactoren van samenwerken.

Training gastvrijheid

Gastvrijheid, een vaardigheid van medewerkers, is onmisbaar binnen iedere organisatie. De training ‘Hoe vergroot ik mijn gastvrijheid’ richt zich op: wat betekent gastvrijheid nu eigenlijk? Maar ook, wat betekent gastvrijheid voor uw organisatie.

Net als de concepten zijn de trainingen van de Food & Hospitality Academy op maat gemaakt. Samen bekijken we naar wat er precies nodig is om de gastvrijheid binnen uw organisatie te optimaliseren.

Het is een interactieve training op maat, waarin begrippen als gast- en klantgerichtheid, beleving, etiquette en hospitality centraal staan. De training is praktisch geörienteerd waardoor alle begrippen direct toepasbaar zijn op de werkvloer. De trainingen zijn bijzonder geschikt voor uw medewerkers van de keuken, zorgkundigen, verpleegkundigen, receptionistes en andere medewerkers binnen uw organisatie.

Training Meals on Wheels

Ten behoeve van het concept ‘Meals on Wheels’ beschikt The Food & Hospitality academy over een training op maat, aan te passen aan de behoeften en wensen van uw organisatie. Met behulp van deze training worden het proces, de kwaliteit en de vaardigheden rondom Meals on Wheels geborgd binnen uw organisatie.

Deze training bestaat uit een deel theorie en een gedeelte praktijk. Door deze leermethode  kunnen deelnemers kennis van de theorie opdoen en deze kennis tevens direct toepassen in de praktijk. 

Mystery guest

Laat The FoodProfessor zonder vooraankondiging een ‘Mystery Guest’ onderzoek uitvoeren binnen uw organisatie, gericht op uw receptie, uw brasserie of een ander onderdeel van uw organisatie dat zich richt op eten, drinken & gastvrijheid of een onderdeel hiervan. De kwaliteit van dienstverlening wordt in de huidige tijd steeds meer bepaald door wat de klant vindt en hoe hij/zij de dienstverlening beleefd. Kwaliteit en snelheid van dienstverlening zijn daarin al lang niet meer de belangrijkste aspecten, juist beleving en bejegening van de dienstverlening speelt een steeds centralere rol.

The FoodProfessor voert een ‘Mystery Guest’ onderzoek gericht op een aantal speerpunten uit en rapporteert deze middels een duidelijke rapportage waarin verbetermogelijkheden worden aangedragen.

Deze speerpunten kunnen naar wens aangepast worden, afhankelijk van de vraag van de organisatie of het onderdeel waarop het ‘Mystery Guest’ onderzoek uitgevoerd wordt.

 • Klantvriendelijkheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Bejegening;
 • Beleving;
 • Uitstraling;
 • Presentatie.

Quick scan

Laat The FoodProfessor een kijkje nemen in de keuken van uw voedingsorganisatie (brasserie, personeelsrestaurant, centrale keuken, voedingsvoorziening voor thuiswonenden etc.) en een korte analyse maken die we direct kunnen bespreken. 

Wij kijken o.a. naar:

 • Waar blijven de kansen liggen?
 • Hoe kunnen deze kansen op een slimme wijze worden ingevuld?
 • Wat zijn de sterke punten van uw voedingsorganisatie?

Door onze ervaring en professionaliteit laten wij u nieuwe mogelijkheden zien en brengen wij verbeteringen aan van waaruit mogelijk een nieuwe bedrijfsfilosofie of nieuwe organisatie structuur kan ontstaan waarbinnen eten, drinken & gastvrijheid de focus hebben. 

À la Carte voor de zorg

The FoodProfessor heeft een concept voor restaurants in de zorg ontwikkeld dat ‘A la Carte voor de Zorg’ heet en met name bedoeld is voor gebruik in de zorgbranche.
Dit concept speelt volledig in op de huidige behoeften van de consument, door een samenstelling van verschillende waarden die samen zorgen voor een unieke formule. 

Alle producten die op de kaart van ‘A la Carte voor de Zorg’ staan zijn afkomstig uit de regio waar het (zorg)restaurant gelegen is, waardoor het zomaar kan zijn dat uw tomaat net een uur voordat u ‘m eet van het land is gehaald. De boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun producten, gewoon zoals het hoort. Waar we normaal gesproken ingrediënten van duizenden kilometers ver halen, hebben wij deze vervangen door een variant van dichtbij huis. Naast de inkoopprijzen van de ingrediënten hebben we ook goed gelet op de voedingswaarden van de gerechten, deze zijn minstens zo belangrijk.  

Blogs over voeding met adviezen over gezonde voeding en een gezonde lifestyle zijn tegenwoordig niet meer weg te denken van het internet. Maar hoe weet u nu wat echt gezond is? Door goed te kijken naar de voedingswaarden van de gerechten zorgen wij ervoor dat elke maaltijd ontzettend gezond is en tegelijkertijd ook lekker en vers smaakt!

Omdat we tegenwoordig eigenlijk alles kunnen kweken in ons eigen land geeft dat de maximale keuzevrijheid in de ingrediënten waar we mee gaan werken. U zult binnen het ‘A la Carte voor de Zorg’ concept heel veel verschillende gerechten terugvinden waardoor men nooit twee keer hetzelfde hoeft te eten en de keuze divers blijft.

Ontkoppeld koken

De basis van ‘Ontkoppeld Koken’ is het vooraf bereiden van maaltijden en op een later moment het regenereren van maaltijden. ‘Ontkoppeld Koken’ is een ideaal concept om maaltijdverstrekking 7 dagen in de week mogelijk te maken, met enkel 5 dagen (of een andere frequentie) daadwerkelijke bereiding van maaltijden.

Veel organisaties zijn van mening dat de kwaliteit van maaltijden door het regenereren achteruit gaat. Wanneer er echter met aandacht en verstand gewerkt wordt, hoeft de kwaliteit van uw maaltijden hier helemaal niet onder te lijden.

The FoodProfessor heeft ruime ervaring op het gebied van ‘Ontkoppeld Koken’ concepten en kan adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een passend concept gebaseerd op ‘Ontkoppeld Koken’ voor uw organisatie.

Traditionele keuken

Binnen veel instellingen en organisaties treft u nog steeds de traditionele keuken aan, waar maaltijden veelal in de ochtend worden bereid, bestemd voor consumptie in de middag. Eten staat hierdoor onnodig lang op het vuur en gaat zowel in kwaliteit als smaak achteruit. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de traditionele keuken een concept is dat niet geschikt of achterhaald is.

Samen gaan we op zoek naar een traditioneel concept waarin het welzijn weer de gastvrijheid en kwaliteit krijgt die het verdient. Daarnaast is ook de realisatie van een kostenreductie een speerpunt waar we gezamenlijk naar toe werken. Kortom, samen realiseren we een bruikbaar nieuw concept voor een traditionele werkwijze. 

Kleinschalig wonen

Of het nu om een gezond persoon gaat die zijn eigen leefruimte heeft, of om iemand met een handicap die de mogelijkheid geboden krijgt om zelfstandig te wonen: kleinschalig wonen heeft een positieve uitwerking op mensen. Precies om deze reden is kleinschalig wonen een trend binnen de zorg.

The FoodProfessor biedt ondersteuning aan de maatschappelijke wensen met behulp van maatwerk concepten en diensten. Binnen ‘Kleinschalig Wonen’ is het voedingsmanagement compleet anders dan binnen grotere voorzieningen. Wij hebben de juiste kennis en ervaring in huis, om ook voor ‘Kleinschalig Wonen’ passende voedingsconcepten te ontwikkelen en implementeren.

Meals on Wheels

Met het ‘Meals on Wheels’ concept levert u maatwerk maaltijden aan uw cliënten, patiënten en/ of bewoners met behulp van speciaal ontwikkelde wagens. Het gebruik van deze wagens hebben als doel het bevorderen van een aangename wijze waarop de maaltijden worden geserveerd. De cliënt, patiënt of bewoner kiest altijd zelf de maaltijd en bepaalt ook de grootte van de porties.

Door te kiezen voor ‘Meals on Wheels’, zorgt u er zowel voor dat de kosten voor uw organisatie alsmede de kosten voor uw klanten gereduceerd worden. Tevens biedt u uw cliënten, patiënten of bewoners maatwerk service en daarmee een maaltijd die op een aangename wijze geserveerd wordt.

Waarom kiezen voor 'Meals on Wheels'?

 • Mogelijkheid tot het bieden van meer dan 7 verschillende maaltijdcomponenten;
 • À la minute keuze voor de cliënt, patiënt of bewoner;
 • Reduceren van waste (derving);
 •  Kostenbesparing;
 • Een concept gebaseerd op kwaliteit, prijs en beleving.

4 All meals

Het ‘4 All Meals’ concept is gebaseerd op het ‘Meals on Wheels’ concept. Echter gaat ‘4 All Meals’ uit van de zes belangrijkste eetmomenten van de dag, namelijk: ontbijt, lunch en diner, aangevuld met drie tussendoortjes in de ochtend, middag en avond. Met ‘4 All Meals’ biedt u maatwerk maaltijden met behulp van speciaal ontwikkelde wagens. Het gebruik van deze wagens hebben als doel het bevorderen van een aangename wijze waarop de maaltijden en tussendoortjes in uw ziekenhuis of zorginstelling worden geserveerd.  De cliënt, patiënt of bewoner kiest namelijk zelf de maaltijd, het tussendoortje en bepaalt de grootte van de porties.

Door te kiezen voor ‘4 All Meals’, zorgt u er zowel voor dat de kosten voor uw organisatie alsmede de kosten voor uw klanten gereduceerd worden. Tevens biedt u uw cliënten, patiënten of bewoners maatwerk service en daarmee een maaltijd of tussendoortje die op een aangename wijze geserveerd wordt.

Waarom kiezen voor '4 All Meals'?

 • Mogelijkheid tot het bieden van meer dan 7 verschillende maaltijdcomponenten;
 • Mogelijkheid tot het bieden van 3 eetmomenten per dag waarop een tussendoortje geserveerd kan worden;
 • À la minute keuze voor de cliënt, patiënt of bewoner;
 • Reduceren van waste (derving);
 •  Kostenbesparing;
 • Een concept gebaseerd op kwaliteit, prijs en beleving.
Voor een optimale werking van deze website en het bijhouden van bezoekersstatistieken gebruiken wij cookies. Met deze cookies kunnen wij jouw internetgedrag i.s.m. Google Analytics en YouTube binnen onze website volgen. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent.
Ok